İlkelerimiz

  • Bilimsellik,
  • Önderlik ve öncülük,
  • Paylaşımcılık,
  • Kurumlar arası iletişim ve işbirliği,
  • Kaynaklarda  verimlilik ve etkililik,
  • Güvenirlik,
  • Şeffaflık,
  • İnsana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek