DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?
Dil ve konuşma terapisti yasal tanımı gereği, dil, konuşma ve ses bozukluklarıyla ilgili önleyici faaliyetlerde bulunan uzman tabip tarafından yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarıyla ilgili sağaltım ve rehabilitasyon faaliyetleri yapan ilgili sağlık meslek mensubudur.

İnsan iletişimini; yenidoğan döneminden başlayıp yaşlılık dönemine kadar süren geniş bir yelpazede etkileyen dil, bilişsel iletişim, konuşma, ses, rezonans ve yutma bozukluklarını önleme, işlevsel değerlendirme, ayırıcı tanılama ve rehabilitasyonunu üstlenen, bu alanda bilimsel araştırma yapan dil ve konuşma terapistleri, tanı ve terapi sürecinde farklı alanlardan gelen uzman ekip çalışmalarına da ihtiyaç duymaktadır. Bu multi-disipliner çalışma alanının içerisine, psikiyatrist, psikolog, kulak-burun-boğaz uzmanı, nörolog, genetik, plastik cerrah, işitme engelliler öğretmeni, özel eğitim uzmanı, odyoog, sosyal hizmetler uzmanı vb. gibi bir takım meslek üyeleri girmektedir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir?
Dil ve konuşma bozuklukları pek çok problem türünü içinde barındıran geniş yelpazeli ve multi-disipliner bir alandır. İnsan iletişimini, yenidoğandan yaşlılık dönemine kadar etkileyen dil, bilişsel iletişim, konuşma, ses, rezonans ve yutma bozukluklarını kapsayan bir çalışma alanıdır.

Gerek gelişimsel gerekse sonradan ortaya çıkabilecek sorunlar dil ve konuşma alanı içerisine dahil olabilir. Örneğin doğuştan serebral palsi, damak dudak yarıklıklarından başlayıp daha sonraki çocukluk döneminde görülen dil gecikmeleri, fonolojik bozukluklar, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilecek bir takım sesleri söyleyememe (“r” veya “s-z” gibi) sesletim bozuklukları, çocukluk dönemini de içine alarak ergenlikte de devam edebilecek olan akıcılık bozukluklarından kekemelik ve hızlı bozuk konuşma, takiben yaşlılıkta gözlemlediğimiz serebrovasküler olaylar sonucunda ortaya çıkabilecek konuşmayı etkileyen afazi bozuklukları, sesi ilgilendiren nodül, polip, ses kısıklığı, ses teli felci vb. gibi ses bozuklukları, apraksi, dizartri gibi motor konuşma bozuklukları, belirli durumlarda veya hastalıklardan sonra ortaya çıkabilecek yutma bozuklukları ile ilgilenen sağlık alanıdır.

Dil, Konuşma, Ses ve Yutma Bozuklukları
• Afazi
• Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozuklukları
• Özgül Dil Bozukluğu
• Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
• İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları
• Konuşmada Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı-Bozuk Konuşma)
• Motor Konuşma Bozuklukları (Dizartri ve Apraksi)
• Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
• Ses Bozuklukları
• Sesletim ve Sesbilgisel Bozukluklar
• Travmatik Beyin Hasarı
• Yutma Bozuklukları
• Alternatif ve Destekleyici İletişim
• Serebral Parsi
• Down Sendromuyla İlişkili Sorunlar
• Disleksi

Hızlı iletisim
  • 0212 689 58 58
  • 0553 293 83 05 - 0553 293 83 02
  • info@esenyurtrehabilitasyon.com.tr
Bizimle İletişime Geçin
Hızlı iletisim