BİREYSEL EĞİTİM

 • Bireysel eğitim; özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin; zihinsel, işitsel, görsel, fiziksel, motor , dil ve konuşma ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için yapılan bire bir eğitimi ifade eder. Başka bir ifadeyle bireysel eğitim, bir çocuğa bir uzman tarafından verilen birebir eğitim şeklidir.
  Bireysel eğitim çoğunluktan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.
  Yetersizliği olan birey için hazırlanmış rehabilitasyon ve eğitim planı doğrultusunda uzman bir mesleki personel ile birebir yapılan ve bireyin tüm gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği en az 45 dakikalık çalışmadır.
  Bireysel Eğitim Nasıl Uygulanır?
  Bireysel eğitim, alanında uzman eğitimciler tarafından özel olarak materyaller ile donatılmış sınıflarda uygulanır. Yetersizliği olan birey ve eğitimci birebir olarak eğitimi sürdürür. Her öğrenci haftalara ikişer ikişer bölünmüş şekilde aylık toplam sekiz seans olarak ders alır.
  Özel eğitim gerektiren birey; çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.Öğrencilere bireysel eğitim süresince Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından belirlenmiş modüllere yönelik kazanımlar kazandırılmaya çalışılır.Bireysel eğitimde öğrencinin belirlenen kazanımları bağımsız olarak gerçekleştirebilmesi ve yeterlilik düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.
  Bireysel eğitim başlangıcında öğrencinin kaba değerlendirmesi yapılır. Elde edilen bulgulara göre çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar planlanır. Yıllık amaçlar,kısa dönemli hedefler ve aylık bireyselleştirilmiş eğitim programları belirlenerek çalışmaya devam edilir. Çalışmalar aylık gözlem ve süreç raporları ile kayıt altına alınır.
  Her çocuk bireysel özelliklerine göre eğitime alınır.
  Bireysel eğitimdeki amaç:
  *Öz bakım becerilerini geliştirmek,
  *Bağımsızlığını ve öz güvenini desteklemek,
  *Eğitim yeterliliklerini artırmak
  *İletişim becerilerini ve sosyal gelişimini desteklemektir.

   

Hızlı iletisim
 • 0212 689 58 58
 • 0553 293 83 05 - 0553 293 83 02
 • info@esenyurtrehabilitasyon.com.tr
Bizimle İletişime Geçin
Hızlı iletisim